CẢI TẠO NHÀ TẬP THỂ 42 HÀNG VÔI – HOÀNG KIẾM – HÀ NỘI

Dự án : Cải tạo nhà tập thể
Địa chỉ : Tầng 2 – Tập thể 42 Hàng Vôi – Hoàng Kiếm – Hà Nội
Chủ đầu tư : Anh Trương Anh Vũ
Diện tích : 60 m2

Tiến độ thi công : từ 6-2014 đến 7-2014
Giám sát thi công : Đỗ Xuân Đức

[Xem thêm…]

CẢI TẠO NHÀ TẬP THẾ NGUYỄN QUÝ ĐỨC

Dự án : Cải tạo nhà tập thể
Địa chỉ : Tầng 4 – Khu tập thế Nguyễn Quý Đức -Thanh Xuân – Hà Nội
Chủ đầu tư : Chị Nguyễn Thị Kim Huệ
Diện tích : 65 m2

Thời gian thi công : từ 10-2014 đến 12-2014
Kiến trúc sư : Đinh Trọng Dũng
Giám sát thi công: Nguyễn Thành Tuyên

[Xem thêm…]

CẢI TẠO NHÀ TẬP THỂ LẠC TRUNG

Dự án : Thiết kế cải tạo nhà tập thể
Địa chỉ : P.506 A2 Ngõ 29 Khu Tập Thể Lạc Trung – Hoàng Mai-Hà Nội
Chủ đầu tư : Chú Trần Văn Lĩnh
Thời gian thực hiện: từ 26/8/2014 đến 29/8/2014

Kiến trúc sư: Nguyễn Thành Tuyên

[Xem thêm…]

CẢI TẠO NHÀ TẬP THỂ THANH XUÂN BẮC

Dự án: Cải tạo nhà tập thể
Địa chỉ: Tầng 4 Khu Tập Thể Thanh Xuân Bắc-Hà Nội
Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Hoàng Lân
Diện tích: 67 m2

Tiến độ thi công: 2 tháng
Kiến trúc sư: Đinh Trọng Dũng

[Xem thêm…]