Cách phá dỡ bê tông cốt thép

Phá dỡ bê tông là việc phá kết cấu của một khối bê tông bằng tác động của bên ngoài. 
Thông thường thiết bị được sử dụng là: máy bắn và bột nở. Quyết định phương án thi công phá dỡ chỉ được đưa ra sau khi khảo sát kết cấu, vị trí thi công

[Xem thêm…]